List All Pages

OK53 - Palmtakken mantels - Palmtakken, mantels worden uitgespreid, voor Hem op de weg naar Jeruzalem. Lang van tevoren is het...

OK54 - Immanuel - strofe 1 Want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op zijn...

OK55 - Glorie glorie halleluja - strofe 1 En de Heer kwam op de wereld als een kindje in de kribbe. Glorie, glorie halleluja. strofe...

OK56 - Alles heeft een ritme - refrein 1 Alles heeft een ritme, alles heeft een tijd, alles is geschapen tot Gods heerlijkheid. ...

OK57 - Vlammetje vlammetje - strofe 1 Een vlammetje hier, een vlammetje daar, een heleboel vlammetjes bij elkaar. Zeg, weet je...

OK58 - Wat zal ik U geven - strofe 1 Ik wil U danken omdat U goed bent, geweldig goed bent, O Heer. Ik wil U danken omdat U goed...

OK59 - Uw naam zij geprezen - refrein Here Jezus, uw naam zij geprezen. Wij verhogen U, Zoon van God. U bent de Koning van heel...

OK6 - Kom heel dicht bij mij - strofe 1 Kom heel dicht bij mij, kom heel dicht bij mij, Heilige Geest, vervul mijn hart, kom heel...

OK60 - Overwinningslied - strofe 1 Jezus, U maakt mij vrij. Uw leven bruist in mij. 'k Prijs Uw naam om wat U doet, U bent...

OK61 - This little light - refrein This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let...

OK61nl - Dit kleine licht van mij - refrein Dit kleine licht van mij schijnt voor de Heer zo blij Dit kleine licht van mij schijnt voor...

OK62 - Wij danken U - strofe 1 Wij danken U, (halleluja) wij danken U, (halleluja) wij danken U voor wie U bent, o Heer....

OK63 - Hou je aan de regels - refrein Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Hou je aan de regels, en kijk goed uit je...

OK64 - Hij heeft mij gemaakt - strofe Hij heeft mij gemaakt en ik ben van Hem. Hij wilde dat ik op Hem zou lijken. Er is niemand op...

OK65 - In een scheepje - strofe 1 In een scheepje over zee. Vaar je mee, vaar je mee? In een scheepje over zee. Vaar je mee?...

OK66 - U bent alles voor mij - Jezus, Jezus, U bent de Zoon van God. Jezus, Jezus, het kostbaar Lam van God. Uw bloed dat kocht mij...

OK67 - Als ik U zo heel dicht bij mij voel - refrein Als ik U zo heel dicht bij mij voel heb ik nog maar een verlangen: om Uw naam te verhogen, o...

OK68 - Diep diep diep als de zee - Diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het water blauw is...

OK69 - Uw Woord is een lamp - Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en...

OK7 - Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn - strofe 1 Zit je in het donker, Jezus zal er zijn. Is je hart vol zonde Jezus maakt het rein. ...

OK70 - Liefde blijdschap vrede - refrein Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je geven, door de Heil'ge...

OK71 - God maakte jou - strofe 1 God maakte jou, God maakte mij, God maakte ons, allebei. strofe 2 God zorgt voor jou, God...

OK72 - In het begin schiep God de hemel - strofe 1 In het begin schiep God de hemel. In het begin schiep God de aarde. In het begin schiep God...

OK73 - Ik heb een plekje voor Jezus - strofe 1 Ik heb een plekje voor Jezus. De deur zet ik open voor Hem. Hier in mijn hart mag Hij...

OK74 - Een dwaas en een wijs man - strofe 1 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Een...

OK75 - Ik geloof in God - Ik geloof in God, ik geloof in Jezus. Ik geloof in de Heilige Geest, die er altijd is geweest. Ik...

OK76 - Vrede van God - strofe 1 Vrede van God, de vrede van God. De vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van...

OK77 - God kent jou vanaf het begin - refrein God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnen in. Hij kent al je vreugde...

OK79 - Ik hoor bij Jezus - strofe Ik hoor bij Jezus Weet je wel wat Jezus zegt, in de bijbel staat dat echt, alle kindren groot...

OK8 - Alles wat adem heeft - strofe 1 Tamboerijn en citer, bas en klarinet, spelen voor de Koning een lied tot en met! Iedereen...

OK80 - Ik ben nooit alleen - refrein Ik ben nooit alleen, nooit alleen, want Hij is bij mij. Ik ben nooit alleen, want Jezus...

OK81 - Als wij zingen tot de eer - refrein Als wij zingen tot de eer van de hoogverheven Heer, als wij komen met een loflied in ons...

OK82 - Dank U dat U van mij houdt - strofe 1 Dank U dat U van mij houdt. Dank U dat U van mij houdt. Jezus, Jezus. Dank U dat U van Mij...

OK83 - Ik wil zingen van de naam van Jezus - strofe 1 Ik wil zingen van de naam van Jezus. Ik wil zingen van de naam van Jezus. Ik wil zingen van...

OK84 - Klap in je handen en zing voor God - strofe 1 Klap in je handen en zing voor God. Hallelu, hallelu, halleluja. Klap in je handen en zing...