List All Pages

OK35 - Ik ben een geschenk van God - strofe 1 Ik ben een geschenk van God. Een bijzonder geschenk van de Here God. En er is niemand in de...

OK36 - Is er iets wat ik kan doen? - strofe 1 Is er iets, o Heer, waar ik U mee eer, waar ik U mee kan verheugen? Is er een mooie taak,...

OK37 - Here Jezus U wil ik aanbidden - refrein Here Jezus, U wil ik aanbidden, en kniel dan ook eerbiedig voor U neer. Om aan U te geven...

OK38 - De Alles wordt nieuw-yell - refrein Alles, alles, alles wordt nieuw. Alles, alles, alles wordt nieuw. strofe 1 Een heel nieuw...

OK39 - Als je gelooft in de Here Jezus - strofe Als je gelooft in de Here Jezus, dan komt er vrede in je hart. Als je gelooft in de Here...

OK4 - Is je deur nog op slot - refrein Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je krr, krr, krr Doe maar open voor...

OK40 - Je hoeft niet bang te zijn - strofe 1 Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand in die van...

OK41 - Daarom zing ik dit lied - strofe 1 Hij is de Overwinnaar die ons het leven geeft. Hij is de grote Koning, de God die eeuwig...

OK42 - Van Oost naar West - refrein Van Oost naar West, van Zuid tot Noord wordt overal dit lied gehoord. Het maakt je blij, het...

OK43 - Ik heb een Vader - Ik heb een Vader daar in de hemel. Hij houdt mij dicht, dicht bij zijn hart. Hij's mijn Bevrijder,...

OK44 - Zing voor God want Hij is goed - refrein Zing voor God, want Hij is goed en zijn liefde zal altijd bij mij zijn. Zing voor God, want...

OK45 - Ik ben bij je - strofe 1 Ik ben bij je, altijd om je heen. Ik ben bij je, en Ik laat je nooit alleen. strofe 2 Ik...

OK46 - Jezus is het licht der wereld - refrein 1 Jezus is het licht der wereld, Jezus is het levend woord. Jezus is de goede herder, Jezus...

OK47 - Ik wil Hem prijzen - refrein Ik wil Hem prijzen! Ik wil Hem prijzen! Ik wil Hem prijzen! Ik zing voor zijn grote naam! ...

OK48 - Heel gewoon - refrein Heel gewoon, heel gewoon Niemand had 't zo verwacht. Geen paleis of een dure woning, wie had...

OK49 - Hij heeft je niet alleen gelaten - refrein Hij heeft je niet alleen gelaten, Hij weet wel wie je bent. Overal kun je met Hem praten, of...

OK5 - Kom in de kring van Gods gezin - strofe 1 Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom. Want er is plaats voor iedereen,...

OK50 - Jezus mijn Heer - refrein Jezus, mijn Heer, ik wil op U lijken. Jezus, mijn Heer, steeds een beetje meer. strofe 1...

OK51 - Wij zullen opstaan - refrein Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt. Wij zullen opstaan en met...

OK52 - Ik heb de vreugde van de Here Jezus - strofe 1 Ik heb de vreugde van de Here Jezus diep in mijn hart, (Waar?) diep in mijn hart, (Waar?)...

OK53 - Palmtakken mantels - Palmtakken, mantels worden uitgespreid, voor Hem op de weg naar Jeruzalem. Lang van tevoren is het...

OK54 - Immanuel - strofe 1 Want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op zijn...

OK55 - Glorie glorie halleluja - strofe 1 En de Heer kwam op de wereld als een kindje in de kribbe. Glorie, glorie halleluja. strofe...

OK56 - Alles heeft een ritme - refrein 1 Alles heeft een ritme, alles heeft een tijd, alles is geschapen tot Gods heerlijkheid. ...

OK57 - Vlammetje vlammetje - strofe 1 Een vlammetje hier, een vlammetje daar, een heleboel vlammetjes bij elkaar. Zeg, weet je...

OK58 - Wat zal ik U geven - strofe 1 Ik wil U danken omdat U goed bent, geweldig goed bent, O Heer. Ik wil U danken omdat U goed...

OK59 - Uw naam zij geprezen - refrein Here Jezus, uw naam zij geprezen. Wij verhogen U, Zoon van God. U bent de Koning van heel...

OK6 - Kom heel dicht bij mij - strofe 1 Kom heel dicht bij mij, kom heel dicht bij mij, Heilige Geest, vervul mijn hart, kom heel...

OK60 - Overwinningslied - strofe 1 Jezus, U maakt mij vrij. Uw leven bruist in mij. 'k Prijs Uw naam om wat U doet, U bent...

OK61 - This little light - refrein This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let...

OK61nl - Dit kleine licht van mij - refrein Dit kleine licht van mij schijnt voor de Heer zo blij Dit kleine licht van mij schijnt voor...

OK62 - Wij danken U - strofe 1 Wij danken U, (halleluja) wij danken U, (halleluja) wij danken U voor wie U bent, o Heer....

OK63 - Hou je aan de regels - refrein Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Hou je aan de regels, en kijk goed uit je...

OK64 - Hij heeft mij gemaakt - strofe Hij heeft mij gemaakt en ik ben van Hem. Hij wilde dat ik op Hem zou lijken. Er is niemand op...

OK65 - In een scheepje - strofe 1 In een scheepje over zee. Vaar je mee, vaar je mee? In een scheepje over zee. Vaar je mee?...