List All Pages

OV790 - God is mijn Herder - strofe 1 God is mijn Herder, die mij weidt, in groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar...

OV791 - Almachtige - strofe 1 U bent de Koning. U draagt de kroon. Engelen knielen rondom uw troon. Niemand is als U,...

OV792 - Eeuwig halleluja - strofe 1 Als ik voor Uw troon verschijn stralend in Uw heerlijkheid, wat een dag van blijdschap zal...

OV793 - Een fonkelnieuw begin - strofe 1 Er breekt een lang beloofde toekomst aan: de eerste hemel is voorbijgegaan, ook zijn de...

OV794 - No longer slaves - strofe 1 You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies,...

OV795 - Amen (Omdat Hij leeft) - strofe 1 Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door Hem ondanks...

OV796 - De Leeuw en het Lam - strofe 1 De wereld zal het zien als Hij straks op de wolken komt, en elke ketting breekt en elk...

OV797 - Breng ons samen - strofe 1 U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven...

OV798 - Hou vol - strofe 1 Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te...

OV799 - In eeuwigheid - strofe 1 De middag kleurde zwart. De hemel treurde zacht. Gods Zoon werd aan het kruis geslagen. Hij...

OV80 - Ik zal opgaan naar Gods huis - strofe Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich, ik zal komen in Zijn hof met lof. Ik zal...

OV800 - Koning met eer gekroond - strofe 1 Glorie aan de hoogste Heer, God van licht en kracht. Engelen brengen Hem de eer, de aard’...

OV801 - Het leven in mij - strofe 1 Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft, en leeft in mij. Ik houd mij vast aan...

OV802 - Hier is mijn hart, Heer - refrein 1 Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. ...

OV804 - Good, good Father - strofe 1 I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like. But I’ve heard the tender...

OV806 - Soeverein - strofe 1 Er ligt hoop in onze tranen, er ligt kracht in ons verdriet. U ontmoet ons als een Vader en...

OV807 - God van licht - strofe 1 In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. In uw liefde reist U mee....

OV808 - Ik leef in U - strofe 1 In de holte van Uw hand draagt U mij, mijn leven lang. Ook als de wereld mij benauwt, hoop...

OV809 - Dit is Jezus - strofe 1 Vanaf het begin was het Woord bij God. En het leven is door het Woord ontstaan. En het...

OV810 - Smaak van redding - strofe 1 Onze God roept ons aan tafel om te vieren, te gedenken, om te proeven van Zijn goedheid,...

OV812 - What a beautiful Name it is - strofe 1 You were the Word at the beginning One With God the Lord Most High Your hidden glory in...

OV813 - Uw liefde wint elke strijd - strofe 1 Heer, U leidt mij door uw hand toont mij het beloofde land Ook als pijn mijn hart verlamt...

OV815 - Vul dit huis met Uw glorie - Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw aanwezigheid. Want alles...

OV816 - Hoogste God - strofe 1 Kom kijken wat de Heer gaat doen, wees stil voor Zijn besluit: Hij breekt de boog, het...

OV817 - Wij hebben U lief - strofe Heer Jezus, hier zijn wij in Uw aanwezigheid U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt U...

OV818 Op die dag - strofe 1 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond, heel de oude wereld...

OV820 - Feest van genade - strofe Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf En die in Hem gelooft Gaat niet verloren,...

OV822 - Mijn anker - strofe 1 Hoe diep de zee ook is Het water onder mij Ik heb een anker dat tot elke bodem reikt strofe...

OV823 - Hij laat ons niet vallen - refrein Op God is onze hoop Hij draagt ons in Zijn trouw Hij laat ons niet vallen Hij laat ons niet...

OV824 - Morgen dans je weer - Prijs Hem, in je dag vol zorgen in je angst voor morgen: zing zing dan je lied en prijs Hem als de...

OV826 - De Heer is mijn Bevrijder - strofe1 God keek genadig naar mij om: Hij greep mij vast voor ik verdronk en zette mij weer op vaste...

OV828 - Waardig is uw naam - strofe 1 Lam van God U die alle zonden van de wereld droeg U die ons met God de Vader heeft verzoend...

OV830 - Vragen - strofe 1 Hoe we ook zwerven zoekend en vragend in onze twijfel laat u niet los In onze angst en pijn...

OV831 - Hemelhoog - strofe 1 U gaat Uw eigen wegen geen leger houdt U tegen door liefde voortgedreven brengt u de...

OV832 - Jezus, Overwinnaar! - strofe 1 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt...

page 27 of 28« previous12...25262728next »