OV816 - Hoogste God

strofe 1

Kom kijken wat de Heer gaat doen,
wees stil voor Zijn besluit:
Hij breekt de boog, het wapentuig,
en bant de oorlog uit.

O Machtige van Israel,
U staat aan onze kant.
Wij hopen op de God die wagens
in het vuur verbrandt.

refrein

Hoogste God, U draagt ons.
U staat altijd naast ons.
U bent onze schuilplaats.
U bedwingt de storm.

U blijft bij ons
in ons diepste lijden.
Waar zijn wij zó veilig
als bij de hoogste God?

strofe 2

O God van Jakob, groot en sterk
verhef uw stem en spreek;
de aarde beeft en alle bergen
storten zich in zee.

O Heer, die ons in leven laat,
al is ons hart verhard;
O God die bergen beven laat,
kom, overwin ons hart!

O God die bergen beven laat,
kom, overwin ons hart!

brug

Al kolken zeeën om ons heen,
U bent de God
die wind en storm bedwingt.
Ik word stil en weet:
al wankelt alles, schudt de aarde
en gaan volken wreed tekeer,
mijn God heeft alles in Zijn hand.