OV815 - Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.