OV810 - Smaak van redding

strofe 1

Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken,
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.

strofe 2

Onze God is onze gastheer,
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die zelf de maaltijd is.

refrein

Wij breken nu het brood,
we drinken van de wijn,
totdat de dag er is
dat we bij Hem zijn.

Wij leven door Zijn dood,
genezen door Zijn pijn,
verlangend naar de dag
dat we bij Hem zijn.

strofe 3

Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is.

brug

Tot aan de dag dat U weer komt
zullen wij gedenken,
zullen wij U danken,
Jezus.