OV806 - Soeverein

strofe 1

Er ligt hoop in onze tranen,
er ligt kracht in ons verdriet.
U ontmoet ons als een Vader
en doet onze angst teniet.
U bent werkzaam als wij wachten.
U heiligt ons steeds meer.
Boven al onze gedachten
leert U ons vertrouwen, Heer.

refrein

U geeft ons hoop en voorspoed.
U vergeet Uw mensen niet.
U bent er in het vuur en in de vloed.
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand.
U bent soeverein, o God.

strofe 2

Onvoorstelbaar is uw wijsheid.
Wie begrijpt Uw wegen, Heer?
U troont hoger dan de hemel
en toch knielt U bij ons neer;
diep bewogen met wie pijn lijdt
en door niemand wordt gehoord.
U omringt en ondersteunt mij.
Mijn vreugde vind ik in Uw Woord.

(brug)

Ook wanneer de vijand ons beschadigt:
U keert het voor ons om,
U geeft ons reden om U te eren.
Ook al voert de weg door diepe dalen,
Uw trouw blijft steeds bij ons.
U geeft ons reden om U te eren.