OV801 - Het leven in mij

strofe 1

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt
dat Jezus leeft,
en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,
mijn hoop is in Zijn Naam alleen.

refrein

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

strofe 2

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt:
waar ik ook ben,
daar is Hij bij.
God toont Zijn Koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door Zijn aanwezigheid in mij.

brug

God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.