OV800 - Koning met eer gekroond

strofe 1

Glorie aan de hoogste Heer,
God van licht en kracht.
Engelen brengen Hem de eer,
de aard’ bezingt zijn macht.

refrein 1

Waardig, waardig, Jezus is waardig.
Eer aan de Mensenzoon.
Groot is ‘Ik Ben’, aanbid en verhoog Hem,
Koning met eer gekroond.

strofe 2

Glorie aan de levensvorst,
Heil’ge Zoon van God,
steeg naar de hemel, met de belofte:
Zie, Ik kom spoedig terug.

refrein 2

Waardig, waardig, Jezus is waardig.
Eer aan de Mensenzoon.
Zij die U eren, buigen zich voor U,
Koning met eer gekroond.

strofe 3

Glorie aan de Geest van God,
Trooster aan ons beloofd.
Vul ons met kracht en vuur uit de hemel,
stort uw liefde uit.