OV80 - Ik zal opgaan naar Gods huis

strofe

Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich,
ik zal komen in Zijn hof met lof.

Ik zal eren onze Heer
die mijn dagen maakt.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.

refrein

Jezus maakt mij blij.
Jezus maakt mij blij.
Ik ben verheugd want Jezus
maakt mij blij.