OV799 - In eeuwigheid

strofe 1

De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons Zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

strofe 2

Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

strofe 3

Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

refrein

Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

brug

We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!