OV795 - Amen (Omdat Hij leeft)

strofe 1

Ik geloof in de Zoon.
Ik geloof in de verrezen Heer.
Ik geloof dat ik door Hem
ondanks alles triomfeer.

refrein

Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
omdat Hij leeft!

strofe 2

Ik lag dood in het graf,
bedolven onder al mijn schuld,
maar Genade riep mijn naam
en de steen werd weggerold!

brug

Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen.
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang.
Ik weet: Hij heeft mijn lot,
mijn toekomst in zijn hand.

refrein

Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid…

Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
omdat Hij leeft!