OV792 - Eeuwig halleluja

strofe 1

Als ik voor Uw troon verschijn
stralend in Uw heerlijkheid,
wat een dag van blijdschap zal dat zijn!
Tranen zijn verleden tijd,
aardse pijn is dan voorbij.
Alles is zoals het hoort te zijn.

refrein

En wij aanbidden en zingen
een eeuwigdurend loflied voor U, Heer.
Wij aanbidden en brengen U
een eeuwig halleluja tot Uw eer!

strofe 2

U te zien zoals U bent,
kennen zoals U mij kent,
thuis, dankzij het offer van Uw Zoon.
Hier zie ik nog maar een deel,
straks aanschouw ik het geheel,
als ik mij zal buigen voor Uw troon.

brug:

Nooit meer angst, nooit meer pijn.
Al mijn tranen, al mijn zonden zijn voorbij.
Nooit meer schuld, nooit meer spijt.
Ik sta oog in oog met U,
oog in oog met U.