OV791 - Almachtige

strofe 1

U bent de Koning. U draagt de kroon.
Engelen knielen rondom uw troon.
Niemand is als U, Heer.

Zonder gelijke, zonder rivaal,
U bent de Hoogste van allemaal.
Niemand is als U, Heer.

refrein

Almachtige,
wij staan voor U, omgeven door Uw majesteit.
Heilige,
gekroond met eer en koninklijke heerlijkheid.
Allerhoogste Heer.
Almachtige.

strofe 2

U heerst voor eeuwig, als Soeverein.
Het hemels loflied klinkt zonder eind:
Niemand is als U, Heer.

U straalt als zonlicht, Uw blik als vuur.
Uw stem, die dondert,
die was en is en komen zal, bent U.

brug

U bent de Heilige, hoog en verheven.
Eén glimp van U doet ons vol ontzag beven.
Eén glimp en wij beven.
U bent de Heilige, hoog en verheven.
Eén glimp van U doet ons vol ontzag beven.

(U de) Almachtige,
wij staan voor U, omgeven door Uw majesteit.
Heilige,
gekroond met eer en koninklijke heerlijkheid.
Allerhoogste Heer.