OV790 - God is mijn Herder

strofe 1

God is mijn Herder, die mij weidt,
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

refrein

m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.
m: Want Uw trouw en goedheid volgen mij,
v: Trouw en goedheid volgen mij,
allen: genade leidt mij naar huis.

strofe 2

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot Zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd
en schenkt mijn beker vol,
een feestmaal staat voor mij klaar.

strofe 3

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet,
want U bent bij mij
en Uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

slot

Want Uw trouw en goedheid volgen mij
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.