OV787 - Man van smarten

strofe 1

Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd,
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.

strofe 2

Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon,
boog Hij voor Zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.

refrein

O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

strofe 3

Om ons te redden van de dood
is Jezus afgedaald
en zelfs voor wie Hem kruisigden
heeft Hij de prijs betaald.

brug

U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij,
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

strofe 4

Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!