OV785 - Ik bouw op Jezus anders niet

strofe 1

Ik bouw op Jezus, anders niet,
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd,
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

refrein

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

strofe 2

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

strofe 3

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met Zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!