OV784 - Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer

strofe

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als overwinnaar,
houden vast aan de belofte van Uw Woord.

refrein

Alles wat adem heeft
juicht voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit
naar de hemel tot Uw eer.

U heeft de hoogste plaats,
want U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer!

brug

Halleluja, U bent Koning.
Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd!