OV781 - Jezus redt

(strofe 1)

Hoor de hartslag van de hemel:
Jezus redt, Jezus redt.
Hoor de adem van genade:
Jezus redt, Jezus redt.
Heel de hemel zingt tot eer
van de nieuwgeboren Heer.
En haar lied klinkt telkens luider:
Jezus redt.

(strofe 2)

Voor wie nederig van hart is:
Jezus redt, Jezus redt.
Wijzen knielen en aanbidden:
Jezus redt, Jezus redt.
Heel de hemel bruist en zingt,
God verdrijft de duisternis.
Hij brengt licht en eeuwig leven.
Jezus redt.

(strofe 3)

Hij deelt zelf in onze tranen;
Jezus redt, Jezus redt.
En Hij stierf voor onze zonden;
Jezus redt, Jezus redt.
Aan het kruis is het volbracht.
Christus heeft nu alle macht.
Het verslagen graf getuigt dat
Jezus redt.

(refrein)

Hij geeft leven, breekt de ketens;
hoop vervult ons hart opnieuw.
Machten beven, maar wij weten;
onze God maakt alles nieuw.
Hij geeft leven, breekt de ketens;
hoop vervult ons hart opnieuw.
Machten beven, maar wij weten;
onze God maakt alles nieuw.
Jezus redt, Jezus redt!

(strofe 4)

Onbetaalbaar, zijn genade!
Jezus redt, Jezus redt.
Maak Hem groot om al zijn daden!
Jezus redt, Jezus redt.
Overwinnend voor altijd,
draagt Hij ons door elke strijd.
Gods verlosten zingen samen:
Jezus redt.

Overwinnend voor altijd,
draagt Hij ons door elke strijd.
Gods verlosten zingen samen:
Jezus redt, Jezus redt, Jezus redt!