OV780 - Verwachten

(strofe)

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn Woord. (x2)

(refrein)

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

(brug)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar
de morgen. (x2)