OV777 - Ik geef U alle eer

(strofe)

U bent de Koning op de troon,
bekleed met majesteit en kracht,
uw overwinningen zijn groot.
U bent de allerhoogste Heer,
geen and're God is aan U gelijk.
Heer U alleen, U alleen bent God.

(refrein)

Ik geef U alle eer.
Ik prijs uw heilige naam.
Mijn God, mijn Heer, U bent groot.
Ik geef U alle eer.
Ik prijs uw heilige naam.
Mijn God, mijn Heer, U regeert.

(brug)

U bent heilig,
U bent waardig,
om te ontvangen onze eer. (x4)