OV776 - Wij, de verlosten van de Heer

strofe 1

Wij, de verlosten van de Heer
Prijzen God met dank en eer
En samen met de hemel
Zingen wij hét lied
Naar U die alle lof verdient

refrein

U bent heilig, heilig, heilig
U bent Heer God almachtig
Die was en is en komen zal

U bent waardig, waardig, waardig
Te ontvangen de rijkdom en glorie
Kom met kracht o Heer
Volken buigen zich voor U neer

strofe 2

Schepper van het gans heelal
Uit wie het leven is ontstaan
Aan U die zit op de troon
En aan het Lam
Komt toe alle lof en alle dank

brug

Wij knielen en buigen
vol eerbied en ontzag
Wij werpen onze kronen,
onze trots, voor uw troon
Wij verheffen onze harten
als offer voor U alleen