OV774 - Ik verlang naar Jezus

strofe 1

Ik verlang naar Jezus,
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

strofe 2

Ik verlang naar Jezus,
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

refrein

Hij verdient ontzag en eerbied,
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer,
Hij, die heerst in eeuwigheid.

strofe 3

Ik verlang naar Jezus,
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

refrein 2

U verdient ontzag en eerbied,
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer,
U, die heerst in eeuwigheid.

brug

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt,
mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

refrein 3

U verdient ontzag en eerbied,
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer,
U, die heerst in eeuwigheid.

brug

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt,
mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

strofe 4

Ik verlang naar Jezus,
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U,
Heer, laat dat mijn offer zijn.