OV773 - De enige die redt

strofe 1

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon,
die zijn leven gaf voor de wereld.
Hij droeg de last, onze schuld en straf.
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht!

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

refrein

Want Hij baande een weg waardoor wij zijn gered.
Hij's de enige die redt.
Daarom juichen wij luid en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt.

strofe 2

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug
om de heerschappij op te eisen.
O gemeente zing, want je redder is
nu gekroond met eer en met majesteit.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

brug

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.
Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.