OV772 - Overwinnaar

strofe 1

Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.

Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.

Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

refrein

Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.

strofe 2

Ik wil zingen voor de Here.
Ontzagwekkend in zijn kracht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.

Ik wil zingen voor de Here.
Hij verplettert elke macht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.

Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

brug

Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

slot

Hoog verheven, hoog verheven