OV771 - Wij zijn gekomen

strofe

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in Uw licht!

refrein:

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

brug

o, o, o…