OV767 - Familie

strofe

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven

refrein

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.