OV762 - Heilig bent U God

strofe 1

Zing voor zijn naam
want hier wil Hij ons horen.
Zing voor zijn naam met alle mensen
die hier samen zingen voor zijn eer,
die hier samen zingen voor zijn eer.

refrein

Heilig bent U, God. Heilig is uw naam,
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk,
wat U voor ons doet.
Heel uw schepping, Heer,
komt terug naar U en zingt uw eer.

strofe 2

De lucht, het land,
de zee, en wat daar in is,
heel het heelal, te groot voor stervelingen.
Wij zijn allen in zijn hand.
Heel de schepping houdt Hij in zijn hand.

strofe 3

U bent ‘Ik Ben’ zonder begin of einde,
U was, U bent en U zult altijd blijven.
Ik ben veilig in uw hand,
ik ben veilig in uw hand.

refrein 2

Heilig bent U, God. Heilig is uw naam,
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk,
wat U voor ons doet.
Heel uw schepping, Heer,
komt terug naar U en zingt.