OV761 - De Heer is ons huis

strofe 1

Zijn grootheid torent uit
boven alles wat wij bouwen.
Zijn liefde gaat veel dieper
Dan elk ander fundament.
De muren van zijn trouw
zijn niet omver te halen.
Als alles is vergaan wonen wij in Hem.

refrein

(Want) de Heer is ons huis.
In Hem zijn wij veilig.
Van Hem gaan wij uit.
Thuis in zijn trouw,
beschut door zijn waarheid,
Hij is ons huis.

strofe 2

De wanden zijn bekleed
met de luister van zijn schoonheid.
Zijn heil vervult de kamers
waarin wij geborgen zijn.
De wijsheid van zijn Woord
schijnt als helder licht door duister.
Genade is een deur die altijd open staat.

brug

De Heer is ons huis,
en onder ons zijn eeuwige armen.
De vaste grond waarop wij staan,
machtige rots, machtige rots.