OV760 - Wie vrees ik nog?

strofe 1

U hoort mij als ik bid, verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

refrein

Ik weet wie voor mij uitgaat
en standhoudt achter mij.
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

De heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

strofe 2

Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt, U overwint altijd!
Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog?

brug

Geen wapen van de vijand houdt stand.
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft.
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.