OV758 - Met heel mijn ziel

strofe 1

Met heel mijn ziel,
met alles wat ik in mij heb,
prijs ik de Heer om alles wat Hij geeft.

En steeds opnieuw bedenk ik
wat Hij heeft gedaan:
hoe Hij geneest, genadevol vergeeft.

Hemel en aarde verhogen samen
God die ons niet naar onze zonden straft.

refrein

U spant uw hoge hemel boven ons;
uw trouw is eindeloos.
Uw trouw is eindeloos.

Zo ver als oost van west verwijderd is,
deed U de zonden weg;
U nam ze van ons weg.

Zo wijd, zo hoog;
uw trouw is eindeloos!

strofe 2

De Heer geniet als Hij
zijn liefde tonen kan
en Hij bevrijdt de zwakke uit zijn nood.

En wereldwijd betoont Hij zijn gerechtigheid;
Hij schiet te hulp wie roept
en op Hem hoopt.

Wij weten zeker: nu en voor eeuwig,
met elke stap wordt onze jeugd vernieuwd.

strofe 3

Al zijn wij stof,
een zucht in de oneindigheid,
een bloem die bloeit en morgen weer vergaat;

toch kroont Hij ons met liefde,
eer en heerlijkheid.
Hij lacht ons toe als wij zijn wegen gaan.

Van generatie tot generatie
zullen wij spreken van zijn grote trouw.