OV755 - Laat ons Christus zien

strofe 1

Bewerk ons hart, o God,
maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
wat U spreekt tot ons.

Plant uw Woord diep in ons hart;
geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
geef dat twijfel vlucht,

refrein 1

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

strofe 2

Uw Woord is levend licht
voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel,
vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.

brug

Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

refrein 2

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!