OV753 - Symfonie

strofe 1

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
in uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.

Ik geef wat ik heb, houd niets apart
open voor U mijn hart.

refrein

Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.

strofe 2

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
omgeven door uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.

Ik geef wat ik heb, houd niets apart
open voor U mijn hart.