OV748 - God zegent ons

strofe 1

Heer, zegen ons met onverdiende liefde
en laat ons boven alles uw gezicht zien
stralend als de zon.

De wereld ziet dan hoe U met ons omgaat
en dat de weg die U, Heer, met ons opgaat
ons weer uitzicht biedt.

refrein

Laat de volken voor U zingen,
U danken want U bent goed.
Laat de volken U bedanken,
want U bent goed, grote God!

Jij, wereld, juich:
God neemt het recht in handen,
regeert als Koning over alle landen,
neemt je bij de hand.

strofe 2

God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen.
De Heer geeft ons veel meer dan wij verdienen.
Zegen komt van God!

Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven,
zodat op heel de aarde ieder leven
vol is van ontzag.