OV747 - Wij verwachten en geloven

strofe 1

Wij geloven in een keerpunt in de tijd,
als Jezus komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt.
Wij geloven in de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis;
de dood voorbij, het leven tegemoet!

brug

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

refrein

Wij verwachten en geloven,
dat uw rijk eens komen zal:
overvloedig, niet te stuiten,
bruisend als een waterval,
smelten onze stemmen samen,
in een hemels lofgezang,
voor onze Koning, Heerser van ´t heelal!

strofe 2

Wij geloven in een kerk, God toegewijd,
door Jezus Christus vrijgepleit;
een kerk die leeft en Hem belijdt.
Wij geloven in de victorie van Gods rijk,
overwinning in de strijd;
de nacht voorbij, met haast Hem tegemoet!

brug

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.