OV746 - De God van de vrede

De God van de vrede
geeft jou Zijn zegen,
op alle wegen
die je zult gaan.

Wanneer het meevalt,
of soms ook tegen,
bij zon en bij regen,
zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw
die met je meegaat,
jou nooit alleen laat,
want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede
en de genade
van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.