OV745 - Hoe lang

strofe 1

Hoort U boven onze stemmen uit
een veel grootser loflied klinken?
Als een oceaan die machtig bruist,
blijven martelaren zingen.

´t Is een harmonie, een kostbaar lied
uit de mond van hen die lijden;
een gezucht gebed, ondanks verdriet,
totdat deze eeuw voorbij is.

refrein 1

Hoe lang, Heer, tot U komt?
Hoe lang tot de aarde
bruist met Uw lied?
Hoe lang tot Uw gerechtigheid
straalt als de zon?

Hoe lang, Heer, tot U komt?
Hoe lang tot de aarde
bruist met Uw lied?
Hoe lang? Hoe lang?

strofe 2

Zegen onze broers en zussen, Heer,
en leer ons op hen te lijken,
die hun levens geven voor Uw eer,
U aanbidden in hun lijden.

Wie de schande van het kruis verkiest,
onbeschaamd Uw Woord wil brengen,
die ziet aardse winst nu als verlies
om Uw heerlijkheid te kennen.

refrein 2

Hoe lang, Heer, tot U komt?
Hoe lang tot de aarde
bruist met Uw lied?
Hoe lang tot Uw gerechtigheid
straalt als de zon?

Hoe lang, Heer, tot U komt?
Hoe lang tot de wereld ziet
en de nacht verdwijnt
- totdat U eindelijk stralend verschijnt?
Hoe lang, Heer, tot U komt?
Hoe lang tot de aarde
bruist met Uw lied?
Hoe lang? Hoe lang?