OV742 - Dit is het Lam

strofe 1

Dit is het Lam, dat onze zonden draagt,
voor ons geslacht: wij mogen weten
van de belofte dat wie Hem gelooft
bij het kruis vergeving vindt.

refrein

Met het feest van dit levensbrood,
en de wijn van Zijn offerdood,
vieren wij onze vredesband,
rondom de tafel van de Heer.

strofe 2

Het lichaam van de Redder, Jezus zelf,
dat brak voor jou: wij mogen eten
omdat Zijn dood voor ons het leven is:
wij zijn één, Hij heeft betaald.

refrein:

Met het feest van dit levensbrood,
en de wijn van Zijn offerdood,
vieren wij onze liefdesband,
rondom de tafel van de Heer.

strofe 3

Het bloed dat alle zonden weg zal doen
gaf Hij voor jou. Wij mogen drinken.
Hij dronk de beker van de dood voor ons,
zodat God ons leven geeft.

refrein

Met het feest van dit levensbrood,
en de wijn van Zijn offerdood,
vieren wij de genadeband,
rondom de tafel van de Heer.

strofe 4

Vol dankbaarheid en vol geloof gaan wij
hier vandaan: ervan doordrongen
dat wij nu Christus´ wegen moeten gaan,
omdat wij Zijn lichaam zijn.

refrein

Als ook wij moeten lijden hier
zingen wij: Christus komt ooit weer;
dan gaan wij naar het hemelfeest,
rondom de tafel van de Heer.