OV739 - Sta op, Heer!

strofe

U, Heer, U hoort
het verlangen van wie verdrukt wordt.
U hoort hen, Heer
U geeft hun kracht
en luistert naar hun klacht.

Verhoor hen, Heer.
Verdedig wie vaderloos
en weerloos zijn,
zodat geen mens hen nog benauwt.

refrein

Sta op, Heer!
En hef uw hand.
God van liefde,
vol ontferming,
wees hun redding.

Sta op, o Heer!
Uw hand bevrijdt.
Sta op, o God.
Sta op, o God.
Hoor ons gebed.