OV735 - Wie vertrouwen op de Heer

refrein

Wie vertrouwen op de Heer
zijn als de berg Sion
die niet wankelt,
maar voor altijd blijft.

Wie vertrouwen op de Heer
zijn als de berg Sion
die niet wankelt,
maar voor altijd blijft.

strofe 1

Dus Israƫl, richt je op de Heer
en verwacht het goede van Hem;
leg je lasten en je noden
voor de Koning neer
en leer maar vertrouwen op zijn stem.

strofe 2

Er is dan nog strijd en geweld
en de vijanden vallen steeds aan;
maar wie eenvoudig zijn
vertrouwen op de Here stelt,
die zal in de overwinning staan.

brug

Als een huis dat op de rots staat
zo onwankelbaar,
zo beschermt Hij heel ons
leven tegen elk gevaar.