OV733 - Tienduizend redenen

strofe 1

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit.
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

strofe 2

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

strofe 3

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen.
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

slot

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.