OV731 - Halleluja Adonai

strofe

Jezus, ik hou van U
meer dan de sterren van de hemel
meer dan het water van de zee
meer dan ik U zeggen kan

refrein

Halleluja, Adonai
Halleluja, Adonai
Halleluja, Adonai, amen!