OV729 - Hij is erbij

strofe 1

Soms brengt God de storm tot stilte,
soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
zijn we niet alleen.

strofe 2

Soms geneest Hij ons van ziekte,
soms laat Hij het lijden toe.
Hoe het ook zij, hoe het ook zij,
Hij is erbij.

strofe 3

Soms tilt God ons over bergen,
soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
wij gaan niet alleen.

strofe 4

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
soms laat Hij ons even gaan.
Hoe het ook zij, hoe het ook zij,
Hij is erbij.

slot

Hoe het ook zij, hoe het ook zij,
hoe het ook zij, Hij is erbij