OV725 - Geweldige God

strofe 1

Staar ik in de nacht,
dan zie ik daar uw macht en luister.
Ruimte zo immens,
hoe klein is dan de mens opeens.

Zie ik U in al uw majesteit,
dan voel ik mij zwak en klein.
Toch bent U blij met mij.

refrein

Wat bent U een geweldige God.
Wat bent U een geweldige God.
Wat bent U een geweldige God.
Ik aanbid U. Ik aanbid U.

strofe 2

God van al wat leeft,
geen ander kan U evenaren.
Sterk en vol van kracht,
toch klinkt uw lied zo zacht voor mij.

Heer, U weet hoe groot mijn zonde is,
maar toch wilt U bij mij zijn;
U stort uw liefde uit.

brug

U spreekt en de hemel wordt helder licht.
U weegt alle bergen in uw hand,
maar toch ziet U de zwakken
en richt hen op.
Zo kroont uw liefde ons!