OV723 - Kom, volk van de verrezen Heer

strofe 1

Kom, volk van de verrezen Heer,
zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
aan de Morgenster, Gods Zoon.

Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
richten wij ons hart op Hem,
die liefdevol zijn armen spreidt,
die ons als de zijnen kent.

refrein

Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
o Christus' kerk, wees blij!

strofe 2

Kom, wie al 's morgens zingen kan
en wie worstelt in de nacht.
Wie spreekt van overwinningen
en wie nog op uitkomst wacht,

want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
geven hoop en zekerheid.

strofe 3

Kom, jong en oud uit ieder land,
mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand
de genade ons beloofd.

Over heel de wereld zingt zijn volk,
tot het einde van de tijd.
Als Hij verschijnt, zal onze God
alles in allen zijn!