OV722 - Dat is genade!

strofe 1

Heer, ik dank U,
voor wat U heeft gedaan,
ik kon niet doorgaan op eigen kracht.
Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan,
U spreekt mij vrij, want het is volbracht!

refrein

Dat is genade!
En wat ik doe of laat,
uw liefde blijft bestaan,
uw liefde wordt niet minder of meer.

Vastberaden
geloof ik in uw naam,
zo blijf ik stevig staan,
want Jezus is mijn rots en mijn Heer.
Genade!

strofe 2

Heer, U zocht mij,
toen ik was weggegaan.
U bracht mij veilig in uw gezin.
U vergaf mij; mijn schuld is weggedaan.
U gaf mijn leven een nieuw begin.

brug

God houdt van zondaars,
van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn,
maakt mij een winnaar
en satans listen krijgen mij niet klein!

strofe 3

Ik mag leven, want Jezus kocht mij vrij,
De borgsom werd met zijn bloed betaald.
Jezus Christus, die alles gaf voor mij,
geeft mij nu leven dat door zal gaan.