OV721 - Heerser over al wat leeft

refrein

Heerser over al wat leeft, Koning van mijn hart.
U bent de God, voor wie ik leef
naar wie ik zo verlang.

De weldaad van uw liefde
is een gift vanuit uw troon.
Met heel mijn hart wil ik zijn waar U woont.

strofe 1

U vergeeft elke schuld.
U geneest en herstelt.
U kroont mij met trouw en met liefde.

U bekleedt mij met schoonheid.
Overlaadt mij met geluk.
Uw genade en uw goedheid zijn mijn deel.

Ik zal het nooit vergeten, alles wat U voor mij deed.
Ik zal nooit vergeten dat U mij nooit vergeet.

strofe 2

Al mijn dagen zijn als gras,
als de bloemen op het veld
die verdwijnen als de wind erover waait.

Maar uw trouw is voor eeuwig,
uw gerechtigheid staat vast,
dus bewaar ik uw geboden in mijn hart.

Ik zal nooit vergeten, alles wat U voor mij deed.
Ik zal nooit vergeten dat U mij nooit vergeet.

brug

Ik prijs U Heer, met heel mijn ziel,
dat de woorden van mijn mond U vereren.
Ik loof U Heer, met heel mijn hart,
dat uw heilige naam zal regeren!