OV717 - Stil, mijn ziel, wees stil

strofe 1

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

refrein

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal
niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

strofe 2

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

strofe 3

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

slot

Ik rust in U alleen…
in U alleen.