OV714 - Uw liefde laat nooit los

strofe 1

Al laat de zon zich niet meer zien
aan 't einde van de nacht.
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
van levenslust en kracht.

Al ga ik door mijn zwaarste strijd,
dan nog zing ik uw lof.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.

strofe 2

Al kom ik in gevangenschap
omdat 'k in U geloof.
Al neemt men mij het leven af
en wordt mijn licht gedoofd.

Al word ik dag aan dag verleid,
U bent en blijft mijn God.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.

strofe 3

Al is de dag gevuld met pijn
en brengt de nacht geen rust.
Al is aan 't einde van de lijn
mijn heilig vuur geblust.

Mijn God ik ben U toegewijd,
U bent mijn kracht, mijn rots.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
uw liefde laat nooit los.

U laat mij nooit meer los.