OV713 - Als U het huis niet bouwt

strofe 1

Alles wat ik ben behoort U toe
en al wat ik op aarde heb,
ontving ik dankzij U.

Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer is nu
het hoogste doel voor mij.

refrein

Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: "Goed gedaan".

strofe 2

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven
die U mij gegeven heeft.

Heer, blaas het vuur aan
dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur
dat iedereen zal zien.

brug

Voor de glorie van uw Naam.
Glorie van Uw Naam!
Glorie van Uw Naam!
Glorie van Uw Naam!