OV712 - Zing voor de Heer

strofe 1

Zing voor de Heer! Breng dank voor zijn grootheid.
Zing voor de Heer! Genadig is Hij.
Zijn liefde is nieuw vandaag;
Aan al wat Hij heeft gemaakt,
betoont Hij zijn trouw.

strofe 2

Zing voor de Heer! Breng dank voor zijn goedheid.
Zing voor de Heer! Hij is onze God.
Nog voor ons bestaan begon,
was Hij al begaan met ons
en koos Hij ons uit.

refrein

Verhef nu je stem en vertel van zijn goedheid;
Hij is volmaakt en zijn wegen zijn goed.
Zing nu het lied dat op heel deze wereld weerklinkt:
"Heer, U bent een machtige God!"

strofe 3

Zing voor de Heer! Breng dank voor zijn redding.
Zing voor de Heer! Hij heeft ons bevrijd.
Wij waren door zonde dood,
maar Christus werd onze hoop;
Wij leven met Hem!

brug

Zing, zing, zing..

strofe 4

Zing voor de Heer! Breng dank voor zijn liefde.
Zing voor de Heer! Zijn kinderen zijn wij.
Zijn Geest is nu uitgestort
en wat ons ook overkomt,
Hij helpt ons erdoor.

strofe 5

Zing voor de Heer! Breng dank voor zijn almacht.
Zing voor de Heer! Zijn koninkrijk komt.
Verneder je hart voor Hem,
verhef nu de naam van Hem,
Die ons hier ontmoet.

slot

Zing, zing, zing..
Zing voor de Heer!